ดำเนินการจัดสถานที่จุดตรวจคัดกรอง COVID-19 ให้กับพนักงานที่เข้าดำเนินงานซ่อมแซมโรงไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดสู่ชุมชน