พนักงาน CSR ลงพื้นที่ชุมชนในพื้นที่บ้านละกอ หมู่ 6 และบ้านโนนกลาง หมู่ 10 เพื่อสำรวจความเป็นอยู่ของชาวบ้านและช่วยเหลือในกรณีที่มีความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ