กิจกรรมทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พนักงานโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ที่วัดบุญทันตา (บ้านละกอ) วัดบ้านโนนกลาง และวัดบ้านดอนมนต์ เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา”