ติดต่อเรา //

♻  รงไฟฟ้าพลังงานสะอาดดอนมนต์-เมืองบุรีรัมย์

เลขที่  111 ม.6 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
📞  021-065400 ต่อ 512
✉  nawaphol_d@saaa.co.th

………………………………………………………………………………………………………………………

♻ ฝ่ายบุคคล (สมัครงาน)

📞  021-065400 ต่อ 512
📱 093-5673175  คุณอำพร ชึรัมย์
📱 062-1972445  คุณกมลรัตน์ ทองฝอย

………………………………………………………………………………………………………………………

♻ ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ 

📱  065-7315375  คุณนันทวัน แสนโคตร

………………………………………………………………………………………………………………………

♻ ฝ่ายจัดซื้อไม้ท่อนและจำหน่ายต้นกระดาษ

📱  084-4395395  คุณจิราพร ประภาการ

………………………………………………………………………………………………………………………

♻ แจ้งปัญหา ข้อร้องเรียน

📱 081-1708574  คุณณวพล ชัยพิพัฒน์ตระกูล
📱 063-1141765  คุณธนัษฐา จันทร์ประโคน