โครงการเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง

โครงการเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง

A016
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนที่สั่งซื้อ

  • รายละเอียด
  • รีวิว
โครงการเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียงทางบริษัทฯ ได้เห็นถึงความสำคัญในชีวิตของกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงจึงได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนมนต์ ในการสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อใช้ในการดำรงชีวิต และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยติดเตียงให้ดีขึ้น

ความเห็นจากลูกค้าจริง