วัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตร //

    โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเมืองบุรีรัมย์ รับซื้อวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรกว่า 158,334 ตันต่อปี คิดเป็นเงินหมุนเวียนแก่เกษตรกรกว่า 206 ล้านบาท  จากลูกค้าและเกษตรกรกว่า 100 ราย
โดยวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรที่รับซื้อ ได้แก่
ไม้สับ
แกลบ
เศษใบอ้อย
ซังข้าวโพด
กะลาปาล์ม
เปลือกไม้หยาบ
เศษไม้วีเนียร์และเศษไม้อื่นๆ
ไม้ท่อนยูคาฯ